ผลไม้อบแห้ง

ผลไม้อบแห้งเป็นผลไม้ที่มีการกำจัดปริมาณน้ำดั้งเดิมส่วนใหญ่ออกโดยธรรมชาติผ่านการตากแดดหรือผ่านการใช้เครื่องอบแห้งหรือเครื่องขจัดน้ำโดยเฉพาะ ผลไม้อบแห้งมีประเพณีการใช้งานมายาวนานตั้งแต่สหัสวรรษที่สี่ในเมโสโปเตเมียและได้รับการยกย่องเนื่องจากมีรสหวานคุณค่าทางโภชนาการและอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน

การลดปริมาณน้ำในอาหารหรือการอบแห้ง เป็นวิธีการเก็บรักษาผักผลไม้ที่นิยมใช้กันมานานแล้ว โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนา การอบแห้งเป็นการให้ความร้อนแก่อาหารระดับหนึ่ง เพื่อไล่เอาน้ำออกจากอาหารให้เหลืออยู่ปริมาณน้อยที่สุด การอบแห้งทำได้หลายวิธี เช่น การตากแดด(sun drying), การใช้ตู้อบแห้งแบบลมร้อน(hot air drier) การทำแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(solar drying) ตู้อบแห้งแบบสุญญาอากาศ(vacuum shelf drier) การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง(freeze dry) การทำแห้งแบบพ่นฝอย(spray drying) การทำแห้งแบบลูกกลิ้ง(drum drying) เป็นต้น อย่างไรก็ตามการเสื่อมของอาหารแห้งอาจเกิดขึ้นได้ จากจุลินทรีย์ที่ทนต่อความแห้งได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นยีสต์และรา ปริมาณจุลินทรีย์ในอาหารอบแห้ง ขึ้นกับจำนวนจุลินทรีย์เริ่มต้นในวัตถุดิบก่อนอบแห้ง การเตรียมวัตถุดิบก่อนอบแห้ง(เช่น การปอกเปลือก การลวก) อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการอบแห้ง ปริมาณความชื้นสุดท้าย รวมทั้งความสะอาดและสุขอนามัยระหว่างและภายหลังการอบแห้ง เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาคุณภาพและอายุของอาหาร

Showing 1–9 of 14 results

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop